KSOY Vartti

Känns det jobbigt att följa med elbörsen? Du kan också köpa el direkt från elbörsen till ett stabilt pris i tre månaders perioder.

Priset på KSOY Vartti-avtalet är baserat på derivatpriserna på NASDAQ OMX Commodities för det kommande året. Kontraktspriset kommer att förbli detsamma i tre månader. Vi kommer att meddela det nya priset för avtalet en månad innan den nya säsongen börjar. Avtalet gäller till dess vidare.

Beräkna ett anbud och ingå ett avtal

Ksoy_Vartti_rgb_sininen_res_72
  • Elpriset består av en månatlig grundavgift och en förbrukningsavgift som fastställs på basis av den kvartalsprodukt som noteras på elbörsen NASDAQ OMX Commodities derivatmarknad.
  • Priset är stabilt under hela prisperioden: januari–mars, april–juni, juli–septenber och oktober–december.
  • Avtalet gäller för tillfället
  • Det nya priset meddelas en månad innan den nya prisperioden börjar.
  • Du får ett brev om priset 1 månad före nya prisperioden. Vi kommer också att meddela det nya priset på denna webbplats.

Prislista för KSOY Vartti 1.1.2021 –31.3.2021

 

Prislista för KSOY Vartti 1.10.2020 –31.12.2020


Beräkna ett anbud och ingå ett avtal