KSOY Tuuli

Ibland är det lätt att göra bra beslut, till exempel att köpa elektricitet med avtalet Tuuli-Ilona.

Med avtalet KSOY Tuuli får du enkelt elektricitet som är producerad på ett miljövänligt sätt enbart med vind utan att du hela tiden behöver förnya avtalen. Avtalet gäller tillsvidare och dess pris följer marknadspriset på el med en fördröjning. Vi meddelar om eventuella prisändringar en månad innan de träder i kraft. Du kan säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid.

KSOY Tuuli logo
  • Ren vindenergi, producerad helt utan koldioxidutsläpp.
  • Ett fortlöpande avtal som gäller tillsvidare.
  • Priset på elavtalet består av en grundavgift och en förbrukningsavgift.

Prislista för KSOY Tuuli, inkl. moms 24 %. Säkringsstorlek max 3 x 63 A.

Normalel

Grundavgift 3,03 €/mån
Förbrukningsavgift 7,21 cent/kWh

Nattel*

Grundavgift 4,74 €/mån

Förbrukningsavgift, dag 7,06 cent/kWh
Förbrukningsavgift, natt 6,05 cent/kWh

Årstidsel*

Grundavgift 4,74 €/mån

Förbrukningsavgift, vintervardag 7,36 cent/kWh
Förbrukningsavgift, övrig tid 6,35 cent/kWh

På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt.

*)Vid timvisa mätningar tillämpas den riksomfattande tidsfördelningen enligt 2 § i Statsrådets förordning 66/2009 om utredning och mätning av elleveranser dag kl. 7–22, natt kl. 22–7, vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övrig tid.

Beräkna ett anbud och ingå ett avtal

Vår kundtjänst betjänar dig
mån–fre kl. 8–17
tfn. 05 7780 500

El till hemmet