KSOY Takuu

Du behöver inte längre välja mellan förmånlig och klimatvänlig el. KSOY Takuu är både och.

I avtalet med fast pris förblir priset på el oförändrat under hela avtalsperioden, 24 månader. Dessutom är elektriciteten producerad med 100 % förnybara naturresurser: vindkraft, bioenergi och vattenkraft.

Välj energi som innehåller friska vindar. Du vet exakt vad du betalar för din elektricitet under följande avtalsperiod. Det är även ett bra val för miljön.

Ingå ett avtal genom att ringa 05 7780 500, på vår onlinetjänst eller genom chattfönstret på vår webbplats.

  • Du vet hur mycket du betalar för elektriciteten.
  • Ditt avtalspris är fast under 24 månader.
  • Ett klimatvänligt val: producerad med vind, bioenergi och vattenkraft.

Prislista för KSOY Takuu