KSOY Takuu

Du behöver inte längre välja mellan förmånlig och klimatvänlig el. KSOY Takuu är både och.

I avtalet med fast pris förblir priset på el oförändrat under hela avtalsperioden, 24 månader. Dessutom är elektriciteten producerad med 100 % förnybara naturresurser: vindkraft, bioenergi och vattenkraft.

Välj energi som innehåller friska vindar. Du vet exakt vad du betalar för din elektricitet under följande avtalsperiod. Det är även ett bra val för miljön.

Ksoy_Takuu_rgb_sininen_res_72
  • Du vet hur mycket du betalar för elektriciteten.
  • Ditt avtalspris är fast under 24 månader.
  • Ett klimatvänligt val: producerad med vind, bioenergi och vattenkraft.

Prislista för KSOY Takuu 1.4.2019, inkl. 24 % moms. Säkringsstorlek max 3 x 63 A.

Normalel

Grundavgift 3,35 €/mån
Förbrukningsavgift 5,99 cent/kWh

Nattel*

Grundavgift  3,35 €/mån

Förbrukningsavgift, dag 6,49 cent/kWh
Förbrukningsavgift, natt 5,49 cent/kWh

Årstidsel*

Grundavgift  3,35 €/mån

Förbrukningsavgift, vintervardag 6,49 cent/kWh 
Förbrukningsavgift, övrig tid 5,49 cent/kWh

På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt.

Extra trygghet i avtalet på 24 månader med Bytesgarantin

Du kan tillägga Bytesgarantitjänsten i ditt avtal på 24 månader. När du har betalat garantiavgiften kan du byta ditt avatal till ett nytt och förmånligare KSOY Takuu-avtal om elpriset på marknader sjunker. Garantiavgiften betalas i samband med första elräkningen och priset baseras på din årsförbrukning. 
  
Priserna för bytesgaranti:

  • 30 € (årsförbrukningen är under 10.000 kWh)
  • 50 € (årsförbrukningen är 10.001–30.000 kWh)
  • 80 € (årsförbrukningen är 30.001–50.000 kWh)

*) Vid timvisa mätningar tillämpas den riksomfattande tidsfördelningen enligt 2 § i Statsrådets förordning 66/2009 om utredning och mätning av elleveranser dag kl. 7–22, natt kl. 22–7, vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övrig tid.  

Beräkna ett anbud och ingå ett avtal

Vår kundtjänst betjänar dig
mån–fre kl. 8–17
tfn. 05 7780 500

El till hemmet