KSOY Pörssi

Tänk om du skulle köpa din el direkt från elbörsen?

På detta sätt är ditt elpris alltid på aktuell nivå eftersom det baserar sig direkt på noteringen på elbörsen NordPool. Genom att följa med elbörsen ser du nästa dags timpris och ju mer du kan styra din egen elförbrukning till de förmånliga timmarna desto mer sparar du.

Ingå ett avtal

Ksoy_Porssi_rgb_sininen_res_72
  • Du får alltid el till ett aktuellt pris. Avtalspriset baserar sig på priset på elbörsen NordPool och följer det timvisa elpriset för Finlands prisområde.
  • Du betalar en månatlig grundavgift för elen och ett timpris vilket består av börspriset och en expeditionsavgift 0,23 cent/kWh.
  • Lämpar sig för objekt vars säkringsstorlek är max 3 x 63 A.
  • Avtalet gäller tillsvidare.

Prissättning av KSOY Pörssi:

  • grundavgift 2,99 €/mån+
  • expeditionsavgift 0,23 cent/kWh + timpris* x,xx cent/kWh

*egen förbrukning per timme x elpris per timme = timpris

Följa elpriset

Du kan följa elbörsens nästa dags timpris på NordPools webbplats på adressen www.nordpoolspot.com/Market-data1/. Välj från Elspot prices ”FI” så ser du följande dags timpriser. Du kan följa börspriset med Fingrid Oyj:s applikation Tuntihinta som kan laddas ner i mobilen (Android, Windows Phone ja iPhone) här.

Om vi inte får din elmätares timförbrukningsuppgifter från let lokala elnätbolaget utgörs avtalets pris av en grundavgift (2,99 €/mån), en expeditionsavgift (0,23 cent/kWh) och det förverkligade månatliga medelpriset.

Se priset på KSOY Pörssi innevarande månad

Se dagens elpris