KSOY Perus

Med hjälp av det stabila och enkla KSOY Perus -avtalet håller du lätt dina elärenden i ordning.

Avtalet gäller hela tiden och priset är bundet till marknadspriset, men ändringarna görs i lugnare takt.

Ksoy_Perus_rgb_sininen_res_72
  • Ett kontinuerligt elavtal.
  • Enkelt och bekymmerlöst.
  • Lätt att byta till en annan avtalstyp.
  • Priset på elavtalet består av en grundavgift och en förbrukningsavgift.

Prislista för KSOY Perus, inkl. moms 24 %. Säkringsstorlek max 3 x 63 A.

Normalel

Grundavgift  3,03 €/mån

Förbrukningsavgift 7,11 cent/kWh

Nattel*

Grundavgift    4,74 €/mån

Förbrukningsavgift, dag7,01 cent/kWh
Förbrukningsavgift, natt 5,95 cent/kWh

Årstidsel*

Grundavgift    4,74 €/mån

Förbrukningsavgift, vintervardag 7,31 cent/kWh 
Förbrukningsavgift, övrig tid 6,25 cent/kWh

På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt.

*) Vid timvisa mätningar tillämpas den riksomfattande tidsfördelningen enligt 2 § i Statsrådets förordning 66/2009 om utredning och mätning av elleveranser dag kl. 7–22, natt kl. 22–7, vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övrig tid. 

Beräkna ett anbud och ingå ett avtal

Vår kundtjänst betjänar dig
mån–fre kl. 8–17
tfn. 05 7780 500

El till hemmet