Tuuli-Ilona

Ibland är det lätt att göra bra beslut, till exempel att köpa elektricitet med avtalet Tuuli-Ilona.

Med avtalet Tuuli-Ilona får du enkelt elektricitet som är producerad på ett miljövänligt sätt enbart med vind utan att du hela tiden behöver förnya avtalen. Avtalet gäller tillsvidare och dess pris följer marknadspriset på el med en fördröjning. Vi meddelar om eventuella prisändringar en månad innan de träder i kraft. Du kan säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid.

tuuli-ilona2015
  • Ren vindenergi, producerad helt utan koldioxidutsläpp
  • Ett fortlöpande avtal som gäller tillsvidare
  • Priset på elavtalet består av en grundavgift och en förbrukningsavgift

Priser fr.o.m. 1.4.2014, inkl. moms 0 %. Säkringsstorlek max 3 x 63 A.

Normalel

Grundavgift 1 x 35 A – 3 x 63 A 2,52 €/mån

Förbrukningsavgift 5,81 cent/kWh

Nattel*

Grundavgift 1 x 35 A – 3 x 63 A 3,82 €/mån

Förbrukningsavgift, dag 5,69 cent/kWh

Förbrukningsavgift, natt 4,88 cent/kWh

Vuodenaikasähkö*

Grundavgift 1 x 35 A – 3 x 63 A 3,82 €/mån

Förbrukningsavgift, vintervardag 5,94 cent/kWh 

Förbrukningsavgift, övrig tid 5,12 cent/kWh

På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt.

*)Vid timvisa mätningar tillämpas den riksomfattande tidsfördelningen enligt 2 § i Statsrådets förordning 66/2009 om utredning och mätning av elleveranser dag kl. 7–22, natt kl. 22–7, vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övrig tid.

Beräkna ett anbud och ingå ett avtal

Vår kundtjänst betjänar dig

mån–fre kl. 8–17.

Tfn 05 7780 500