KSOY Vartti

Känns det jobbigt att följa med elbörsen? Du kan också köpa el direkt från elbörsen till ett stabilt pris i tre månaders perioder.

Priset på KSOY Vartti-kontraktet är baserat på derivatpriserna på NASDAQ OMX Commodities för det kommande året. Kontraktspriset kommer att förbli detsamma i tre månader. Vi kommer att meddela det nya priset för kontraktet två veckor innan den nya säsongen börjar. Kontraktet gäller till dess vidare.

Ksoy_Vartti_rgb_sininen_842px
  • Elpriset består av en månatlig grundavgift och en förbrukningsavgift
  • Priset är stabilt under hela prisperioden: januari–mars, april–juni, juli–septenber och oktober–december
  • Kontrakter gäller för tillfället
  • Det nya priset meddelas två veckor innan den nya prisperioden börjar
  • Du får ett meddelande om priset per e-post genast efter noteringen. Kom ihåg att uppge din e-postadress i Online-tjänsten

Prislista för perioden 1.10.2020 - 31.12.2020, inkl. moms 0 %, säkringsstorlek max 3 x 63 A

Normalel

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift 4,64 cent/kWh

Nattel*

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift, dag 5,04 cent/kWh

Förbrukningsavgift, natt 4,23 cent/kWh

Årstidsel*

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift, vintervardag 5,04 cent/kWh 

Förbrukningsavgift, övrig tid 4,23 cent/kWh

Prislista för perioden 1.7.2020 - 30.9.2020, inkl. moms 0 %, säkringsstorlek max 3 x 63 A

Normalel

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift 4,43 cent/kWh

Nattel*

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift, dag 4,83 cent/kWh

Förbrukningsavgift, natt 4,02 cent/kWh

Årstidsel*

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift, vintervardag 4,83 cent/kWh 

Förbrukningsavgift, övrig tid 4,02 cent/kWh

På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt.

*) Vid timvisa mätningar tillämpas den riksomfattande tidsfördelningen enligt 2 § i Statsrådets förordning 66/2009 om utredning och mätning av elleveranser dag kl. 7–22, natt kl. 22–7, vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övrig tid.  

Beräkna ett anbud och ingå ett avtal

Vår kundtjänst betjänar dig

mån–fre kl. 8–17.

Tfn 05 7780 500