KSOY Vartti

Känns det jobbigt att följa med elbörsen? Du kan också köpa el direkt från elbörsen till ett stabilt pris i tre månaders perioder.

Priset på KSOY Vartti-kontraktet är baserat på derivatpriserna på NASDAQ OMX Commodities för det kommande året. Kontraktspriset kommer att förbli detsamma i tre månader. Vi kommer att meddela det nya priset för kontraktet en månad innan den nya säsongen börjar. Kontraktet gäller till dess vidare.

Ksoy_Vartti_rgb_sininen_842px
  • Elpriset består av en månatlig grundavgift och en förbrukningsavgift
  • Priset är stabilt under hela prisperioden: januari–mars, april–juni, juli–septenber och oktober–december
  • Kontrakter gäller för tillfället
  • Det nya priset meddelas en månad innan den nya prisperioden börjar
  • Du får ett brev om priset 1 månad före nya prisperioden. Vi kommer också att meddela det nya priset på denna webbplats.

Prislista för perioden 1.4.2021 - 30.6.2021, inkl. moms 0 %, säkringsstorlek max 3 x 63 A

Normalel

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift 4,64 cent/kWh

Nattel*

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift, dag 5,04 cent/kWh

Förbrukningsavgift, natt 4,23 cent/kWh

Årstidsel*

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift, vintervardag 5,04 cent/kWh 

Förbrukningsavgift, övrig tid 4,23 cent/kWh

På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt.

Prislista för perioden 1.1.2021 - 31.3.2021, inkl. moms 0 %, säkringsstorlek max 3 x 63 A

Normalel

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift 4,43 cent/kWh

Nattel*

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift, dag 4,83 cent/kWh

Förbrukningsavgift, natt 4,02 cent/kWh

Årstidsel*

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift, vintervardag 4,83 cent/kWh 

Förbrukningsavgift, övrig tid 4,02 cent/kWh

*) Vid timvisa mätningar tillämpas den riksomfattande tidsfördelningen enligt 2 § i Statsrådets förordning 66/2009 om utredning och mätning av elleveranser dag kl. 7–22, natt kl. 22–7, vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övrig tid.  

Ingå ett avtal

Vår kundtjänst betjänar dig

mån–fre kl. 8–17.

Tfn 05 7780 500