KSOY Vartti

Känns det jobbigt att följa med elbörsen? Du kan också köpa el direkt från elbörsen till ett stabilt pris i tre månaders perioder.

Elpriset i KSOY Vartti avtalet fastställs på basis av noteringarna i elbörsen NordPool och därfär är det stabilt under hela prisperioden, alltid tre månader i sänder. Det nya priset meddelas två veckor innan den nya prisperioden inleds. Elpriset håller sig på en aktuell nivå men svänger inte lika kraftigt. 

Ksoy_Vartti_rgb_sininen_842px
  • Elpriset består av en månatlig grundavgift och en förbrukningsavgift som fastställs på basis av den kvartalsprodukt som noteras på elbörsen NordPools derivatmarknad.
  • Priset är stabilt under hela prisperioden: januari–mars, april–juni, juli–septenber och oktober–december.
  • Det nya priset meddelas två veckor innan den nya prisperioden börjar.
  • Du får ett meddelande om priset per e-post genast efter noteringen. Kom ihåg att uppge din e-postadress i Online-tjänsten.

Prislista för perioden 1.7. - 30.9.2018, inkl. moms 0 %, säkringsstorlek max 3 x 63 A

Normalel

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift 4,51 cent/kWh

Nattel*

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift, dag 4,83 cent/kWh

Förbrukningsavgift, natt 4,02 cent/kWh

Årstidsel*

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift, vintervardag 4,83 cent/kWh 

Förbrukningsavgift, övrig tid 4,02 cent/kWh

Prislista för perioden 1.4. - 30.6.2018, inkl. moms 0 %, säkringsstorlek max 3 x 63 A

Normalel

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift 4,02 cent/kWh

Nattel*

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift, dag 4,43 cent/kWh

Förbrukningsavgift, natt 3,86 cent/kWh

Årstidsel*

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift, vintervardag 4,43 cent/kWh 

Förbrukningsavgift, övrig tid 4,02 cent/kWh

På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt.

*) Vid timvisa mätningar tillämpas den riksomfattande tidsfördelningen enligt 2 § i Statsrådets förordning 66/2009 om utredning och mätning av elleveranser dag kl. 7–22, natt kl. 22–7, vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övrig tid.  

Beräkna ett anbud och ingå ett avtal

Vår kundtjänst betjänar dig

mån–fre kl. 8–17.

Tfn 05 7780 500