KSOY Takuu

Förbrukningsavgift Du behöver inte längre välja mellan förmånlig och klimatvänlig el. KSOY Takuu är både och.

I avtalet med fast pris förblir priset på el oförändrat under hela avtalsperioden, 24 månader. Dessutom är elektriciteten producerad med 100 % förnybara naturresurser: vindkraft, bioenergi och vattenkraft.

Välj energi som innehåller friska vindar. Du vet exakt vad du betalar för din elektricitet under följande avtalsperiod. Det är även ett bra val för miljön.

Ksoy_Takuu_rgb_sininen_842px
  • Du vet hur mycket du betalar för elektriciteten.
  • Ditt avtalspris är fast under 24 månader.
  • Ett klimatvänligt val: producerad med vind, bioenergi och vatten.

Prislista för KSOY Takuu 8.6.2021, inkl. moms 0 %, säkringsstorlek max 3 x 63 A.

Normalel

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift 4,83 cent/kWh

Nattel*

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift, dag 5,23 cent/kWh

Förbrukningsavgift, natt 4,43 cent/kWh

Årstidsel*

Grundavgift 2,70 €/mån

Förbrukningsavgift, vintervardag 5,23 cent/kWh 

Förbrukningsavgift, övrig tid 4,43 cent/kWh

På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt.

 *) Vid timvisa mätningar tillämpas den riksomfattande tidsfördelningen enligt 2 § i Statsrådets förordning 66/2009 om utredning och mätning av elleveranser dag kl. 7–22, natt kl. 22–7, vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övrig tid.  

Ingå ett avtal

Vår kundtjänst betjänar dig

mån–fre kl. 8–17.

Tfn 05 7780 500