El till den som planerar att flytta

Ska du flytta? Kom ihåg att sköta dina elärenden i god tid, helst några veckor innan du flyttar. På det här sättet försäkrar du dig om att elektriciteten fungerar när du behöver den och att det inte uppstår avbrott i elleveransen i samband med flytten.

Sköt ärendet enkelt i Online-tjänsten

Som kund hos Kymmenedalens El sköter du alla elärenden i samband med flyttningen behändigt i Online-tjänsten. Logga in med dina koder.

Avsluta ditt nuvarande avtal. När du flyttar ska du själv komma ihåg att säga upp elavtalet för din tidigare adress, i annat fall kan du bli tvungen att betala för den nya invånarens elanvändning. Uppsägningstiden är 14 dagar. Du säger upp både energi- och överföringsavtal med samma anmälan.

Det lönar sig att ingå ett nytt elavtal genast då du vet exakt flyttdatum, men senast två veckor före flytten. Avgiften för koppling av elektriciteten samma dag är 60 €, men om kunden beställer arbetet i förväg debiteras ingen avgift.

Om du är ny kund ska du logga in i Online-tjänsten. Efter det är det enkelt att ingå ett elavtal, det enda du behöver göra är att välja det lämpligaste avtalsalternativet. Du behöver inte ingå ett separat elöverföringsavtal. Vi sköter om saken även om ditt hem ligger utanför vårt nätområde. Kom ihåg att du ska vara myndig för att kunna ingå ett avtal.

Har du köpt eller sålt en fastighet? Kom ihåg att överföra din elanslutning

Vid fastighetsköp överförs elanslutningsavtalet inte automatiskt till den nya ägaren i samband med överlåtelse av fastigheten utan säljaren och köparen ska separat komma överens om saken. När du flyttar till ett rad- eller våningshus behöver du inte föra över anslutningen.