Elförsäljning

Vi säljer elektricitet till konsumenter och företag runtom i Finland och betjänar dig i alla elärenden. Vi utvecklar till våra kunder konkurrenskraftiga lösningar som även fungerar i enlighet med en hållbar utveckling av miljön och samhället.

Uppskattar du ett stabilt elpris eller föredrar du att köpa elenergi direkt från börsen? Prioriterar du miljöaspekterna när du väljer ett elavtal? Hos oss hittar du elektricitet som lämpar sig uttryckligen för dina behov.

Välkommen att välja det elavtal som passar dig bäst!