Ehdot

Sovellamme sopimuksiin Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n verkkoalueella alan voimassa olevia ehtoja. 

Mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Siirry kuluttajariitalautakunnan sivuille (aukeaa uuteen ikkunaan).

Siirry kuluttajaneuvonnan sivuille (aukeaa uuteen ikkunaan).