Liittämiskohta, liittymisjohto ja mittauskeskus

Liittämiskohta

Liittymissopimuksessa sovittu liittämiskohta on sähköverkkoyhtiön ja liittyjän sähköasennusten välinen raja. Kymenlaakson Sähköverkko Oy vastaa sähkön jakelusta ja sen laadusta liittämiskohtaan saakka. Tästä eteenpäin olevien johtojen ja asennusten suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito kuuluvat sähköliittymän omistajalle. Sähköasennuksia voi tehdä vain sähköasentaja, jolla on tarvittavat urakointiluvat. Liittämiskohta on ilmajohtoverkossa pylvään latvassa olevat liittimet tai tontin raja, maakaapeliverkossa tontin rajalla oleva jakokaappi tai tontin raja.

Liittymisjohto

Liittymisjohdolla tarkoitetaan maakaapelia, joka on asennettu liittämiskohdasta asiakkaan mittauskeskukseen. Liittymisjohto ja sen asennus eivät sisälly liittymismaksuun. Liittymisjohto on mitoitettava Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ohjeistamalla tavalla ja suojattava sähköturvallisuusstandardien mukaisesti. Kun aloitat kaapeliojan kaivamisen, varmista ettei kaivureitillä ole aikaisemmin asennettuja maanalaisia johtoja. Kaapelin upotussyvyys on yleensä 0,7 m ilman lisäsuojausta. Kysy lisäohjeita suojauksesta omalta sähköurakoitsijaltasi. Mittauskeskuksen yhteyteen on asennettava maadoitus, jonka voi tarvittaessa asentaa kaapeliojaan.

Mittauskeskus

Mittauskeskus on asiakkaan omistama laite ja se tulee asentaa ulos tai erilliseen tilaan, johon Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n edustajalla on pääsy. Tilasta ei saa olla kulkua rakennuksen sisälle. Mittauskeskusta ei saa asentaa verkkoyhtiön pylvääseen. Mittauskeskukseen asennettu sähkömittari on Kymenlaakson Sähköverkon omaisuutta.