Sähkövahinko

Sähköverkkotoiminnan aiheuttamasta vahingosta tai haitasta voit hakea korvausta Kymenlaakson Sähköverkolta tai omalta vakuutusyhtiöltäsi. Esimerkiksi sulaneista pakasteista voi hakea korvausta kotivakuutuksen kautta. Korvauksen saaminen vakuutusyhtiöltä riippuu vakuutusturvasi laajuudesta.  

Kymenlaakson Sähköverkolta korvausta haetaan oheisella vahinkoilmoituslomakkeella. Kaikki korvaushakemukset arvioidaan tapauskohtaisesti. Täytä lomake ja lähetä se sähköpostin liitteenä tai postitse. Tallenna täytetty lomake tietokoneellesi ennen sähköpostiin liittämistä tai tulosta se itsellesi.

Korvaushakemuksessa tarvittavat liitteet ovat:

•    Mahdolliset ostokuitit tai laskut vahingoittuneesta tavarasta
•    Korjaajan/liikkeen lausunto laitteen tai esineen viasta ja vian aiheuttajasta sekä korjauskuluista
•    Selvitys muista vahingosta aiheutuneista kuluista

Korvaushakemuksen toimitusosoite

Sähköpostin liitteenä: vahingonkorvaukset@enerva.fi (Skannaa mukaan myös hakemuksen liitteet)
Postissa: Kymenlaakson Sähköverkko Oy / Korvauskäsittely, Yhdystie 7, 47200 Elimäki

Korvausvaatimus tulee esittää kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vahinko on tapahtunut tai kun asiakas on saanut tietoonsa tapahtuneen vahingon. Korvaushakemuksen myöhästyminen aiheuttaa korvausmahdollisuuden menettämisen.

Korvauskäsittelyssä noudatamme verkkopalveluehtoja VPE2019.

Korvaushakemuksen käsittelyssä huomioidaan kohtuulliset lisävahinkojen ehkäisemisestä aiheutuneet kustannukset. Kymenlaakson Sähköverkko Oy varaa mahdollisuuden tarkastaa vahingoittuneen omaisuuden.