Liittymismaksuhinnasto 1.12.2020

Pienjänniteliittymät

(ei arvonlisäveroa, palautuskelpoinen)

Pääsulake / A Vyöhyke I Vyöhyke II
3 x 25 A  2 700 € 4 090 €
3 x 35 A  3 790 € 5 720 €
3 x 50 A  5 410 € 8 180 €
3 x 63 A  6 820 € 10 300 €
3 x 80 A  8 660 €  
3 x 100 A 10 820 €  
3 x 125 A 13 520 €  
3 x 160 A 17 310 €  
3 x 200 A 21 640 €  
3 x 250 A 27 050 €  
3 x 315 A 34 080 €  
3 x 400 A 43 280 €  
yli 3 x 400 A 108 € / A  

Vyöhyke I = Liittämiskohta sijaitsee asemakaava-alueella tai enintään 250 m etäisyydellä nykyisestä muuntamosta.

Vyöhyke II = Liittämiskohta sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella yli 250 m ja enintään 800 m etäisyydellä nykyisestä muuntamosta.

Pienjänniteliittymissä noudatamme vyöhykehinnoittelun soveltamisalueiden ulkopuolelle jäävissä kohteissa aluehinnoittelua eli liittymismaksu pohjautuu välittömiin liittämiskustannuksiin ja kapasiteettivarausmaksuun.

Emme sovella vyöhykehinnoittelua myöskään kohteissa, joiden muuntopiirissä on voimassa normaalia kalliimman liittymismaksun palautusehto. Vyöhyke- ja aluehinnoittelun ulkopuolelle jäävät liittymät hinnoittelemme tapauskohtaisesti.

Suunnittelemme liittymät normaalien suunnitteluperusteiden mukaisesti käyttämällä vakiorakenteita ja normaaleja mitoitusperusteita, jotka olemme määritelleet tarkemmin liittymismaksuperiaatteissa. Mitoitusperusteilla varmistamme hyvän sähkön laadun ja käyttöturvallisuuden.

Liittymän suurentaminen

Liittymän pääsulakkeen suurentamisesta perimme vyöhykehinnastojen I ja II alueilla liittymismaksun, joka on vanhan ja uuden pääsulakekoon mukaisten liittymismaksujen erotus. Vyöhykealueen ulkopuolella liittymismaksu muodostuu tehonlisäyksen mukaisesta kapasitettivarausmaksusta.

Liittämiskohta

Liittymismksulla asiakas saa liittymän käyttöoikeuden. Kymenlaakson Sähköverkko Oy rakentaa liittymää varten tarvittavan sähköverkon liittämiskohtaan saakka, joka on ilmajohtoverkossa pylväs tai kiinteistön seinä ja maakaapeliverkossa tontin raja. Määrittelemme liittämiskohdan liittymissopimuksessa. Liittyjä vastaa liittämiskohdan muutoksesta aiheutuvista kustannuksista.

Mittauskeskus

Suosittelemme, että asiakas sijoittaa mittauskeskuksen ulos tai erilliseen tilaan, johon Kymenlaakson Sähköverkko Oy:llä on pääsy. Mittauskeskusta ei saa sijoittaa pylvääseen.

Pienliittymä

(ei arvonlisäveroa, palautuskelpoinen)

Pienitehoinen, enintään 500 W kohde, kuten mainostaulu, vahvistin, opastinvalo tai vastaava. Liittymä voidaan toteuttaa ilman kWh-mittausta, mikäli kohteen sähkönkäyttö on luotettavasti arvioitavissa ja mittaus ei ole kohtuudella järjestettävissä.

3 x 25 A Vyöhyke I ja II 1300 €

Keski- ja suurjänniteliittymät 

Liittymismaksuihin lisätään arvonlisävero +24 %. Liittymismaksu on siirtokelpoinen, mutta ei palautuskelpoinen. Liittymistarjous on tapauskohtainen.

  10 kV ja 20 kV 110 kV
Kulutus    
Perusosa (tapaukohtainen) välittömät liittämiskustannukset välittömät liittämiskustannukset
Kapasiteettivarausmaksu, kulutus 42 € / kVA 26 € / kVA
Tuotanto    
perusosa (tapauskohtainen) välittömät liittämiskustannukset välittömät liittämiskustannukset
Kapasitettivarausmaksu, tuotanto, yli 2 MVA 41 €/kVA 25 €/kVA