KSOY Seniori arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt ja rekisteriseloste

Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjät: Kymenlaakson Sähkö Oy, Yhdystie 7, 47200 Elimäki.

Myöhemmin tekstissä järjestäjä.

Arvonnan osallistumiskelpoisuus

Arvonta suoritetaan automaattisesti kaikkien sellaisten KSOY Takuu -sähkösopimusasiakkaiden kesken, jotka ovat tehneet sopimuksen Seniorikampanjan kautta osoitteessa www.ksoy.fi/ksoyseniori tai mainitsemalla asiakaspalveluun koodin ”seniori”. Arvontaan osallistuminen edellyttää, että kyseinen Seniorietuinen sähkösopimus on arvontahetkellä voimassa.

Palkinnot, arvonnan suorittamistapa ja ajankohdat

Arvonnan palkintona on 1 vrk kylpyläloma kahdelle Suomen Holiday Club -kylpylähotelleissa. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon ja samalla sovitaan palkinnon toimitustapa.

Ensimmäinen arvonta suoritetaan 2.9.2019 ja tämän jälkeen arvonnat jatkuvat puolen vuoden välein aina vuoden kolmannen ja yhdeksännen kuukauden 1. arkipäivänä. Arvonnat jatkuvat toistaiseksi tai järjestäjän ilmoittamaan päivään asti. Arvonnan järjestäjällä on oikeus vaihtaa arvontapalkintoa väliaikaisesti tai pysyvästi ilmoittamalla siitä ennen arvontaa. Arvonnan järjestäjä ilmoittaa arvonnan päättymisestä tai muutoksista arvontapalkintoon KSOY Takuu -seniorikampanja-asiakkailleen osoitteessa www.ksoy.fi/ksoyseniori viimeistään 1 kk ennen viimeistä arvontaa.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta kuukauden kuluessa asiakkaan sopimustietoihin ilmoittamista yhteystiedoista tai voittaja kieltäytyy palkinnosta, arvontavoitto mitätöityy eikä kyseistä palkintoa luovuteta. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin esteiden sattuessa. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintojen arpajaisverosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

Arvonnan voittajan nimen saa julkaista arvonnan järjestäjän tiedotuskanavissa mikäli voittaja antaa siihen erikseen luvan voitosta ilmoittaessa.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia kilpailun osanottajia kohtaan yleensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää ja arvoa. Palkintojen voittajat vapauttavat arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Kaikki arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.  

Rekisteriseloste

Tietosuoja-asiat