Syysarvonnan 2021 säännöt

Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä: Kymenlaakson Sähkö Oy, Yhdystie 7, 47200 Elimäki

Myöhemmin tekstissä järjestäjä.

Alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Arvonnan osallistumisaika alkaa 3.9.2021 ja päättyy 29.11.2021. Arvontaan osallistuvat kaikki osallistumisaikana verkkosivuillamme arvontalomakkeen täyttäneet henkilöt. Arvontaan eivät ole osallistumiskelpoisia Kymenlaakson Sähkö Oy:n tai Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n henkilökunta tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Palkinnot, arvonnan suorittamistapa ja ajankohdat

Arvonnan palkintona on lahjakortti 2 henkilön luksusmajoitukseen AuroraHutiin, Kultaan Koskitilan rannassa, Erämys -Keisarin Kosket Oy:n tilalla Kymijoella Kotkassa. Palkinto sisältää majoituksen kahdelle, aamiaistarvikkeet toimitettuna hyttiin sekä suihkujen ja tynnyrisaunan käytön. Lue lisää AuroraHutista (avautuu uuteen ikkunaan). Jos palkintoa ei KSOY:stä riippumattomista syistä pystyttäisi toimittamaan, voidaan voittajan kanssa sopia vastaavan korvaavan palkinnon toimittamisesta. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Arvonta suoritetaan 30.11.2021 ja voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti arvontalomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon ja samalla sovitaan tarkemmin palkinnon toimittamisesta.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja paikkakunta eri kanavissaan kuten asiakaslehdessä, nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Mikäli emme tavoita voittajaa hänen ilmoittamastaan sähköpostiosoitteesta tai puhelinnumerosta 1 kk sisällä arvonnan päättymisestä, jää palkinto lunastamatta eikä korvaavia palkintoja jaeta. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin esteiden sattuessa. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintojen arpajaisverosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

Tietojen käyttö

Osallistumalla arvontaan ja hyväksymällä arvonnan säännöt osallistuja hyväksyy, että järjestäjä tallentaa asiakkaan kyselyssä antamat tiedot. Tietoja voidaan hyödyntää Kymenlaakson Sähkön tuotteiden markkinointiin niille osallistujalle, jotka ovat ilmoittaneet verkkolomakkeella haluavansa tarjouksen tai uutiskirjeen. Kyselyn tietoja voidaan käyttää anonymisoituina myös asiakastutkimustarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Osallistuja voi halutessaan, missä vaiheessa vain, kieltää markkinoinnin ottamalla yhteyttä Kymenlaakson Sähköön tai uutiskirjeessä olevasta linkistä. Omat tietonsa voi myös pyytää poistamaan tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden ja toimintatapojen mukaisesti. Tietojen keräämisessä, tallentamisessa ja hyödyntämisessä noudatetaan yhtiön rekisteriselosteessa ja tietosuojaselosteessa kuvattuja periaatteita.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia kilpailun osanottajia kohtaan yleensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää ja arvoa. Palkintojen voittajat vapauttavat arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Kaikki arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.  

Rekisteriseloste

Tietosuoja-asiat