Talviarvonnan 2021 säännöt

Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä: Kymenlaakson Sähkö Oy, Yhdystie 7, 47200 Elimäki

Myöhemmin tekstissä järjestäjä.

Alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Arvonnan osallistumisaika alkaa 31.12.2020 ja päättyy 30.3.2021. Arvontaan osallistuvat kaikki osallistumisaikana kyselyyn vastanneet henkilöt. Arvontaan eivät ole osallistumiskelpoisia Kymenlaakson Sähkö Oy:n tai Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n henkilökunta tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Palkinnot, arvonnan suorittamistapa ja ajankohdat

Arvonnan pääpalkintona on kolme 100 euron sähkölahjakorttia Kymenlaakson Sähkölle. Sähkölahjakortin voi käyttää vain sellainen asiakas, jolla on tai joka tekee sopimuksen sähköenergiasta Kymenlaakson Sähkölle kahden vuoden sisällä palkinnon vastaanottamisesta. Sähkölahjakortin voi myös halutessaan luovuttaa eteenpäin. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Arvonta suoritetaan 31.3.2021 ja voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti arvontalomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon ja samalla sovitaan tarkemmin palkinnon toimittamisesta.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimi ja paikkakunta eri kanavissaan kuten asiakaslehdessä, nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Mikäli emme tavoita voittajaa hänen ilmoittamastaan sähköpostiosoitteesta tai puhelinnumerosta 1 kk sisällä arvonnan päättymisestä, jää palkinto lunastamatta eikä korvaavia palkintoja anneta. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin esteiden sattuessa. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintojen arpajaisverosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

Tietojen käyttö

Osallistumalla arvontaan ja hyväksymällä arvonnan säännöt osallistuja hyväksyy, että järjestäjä tallentaa asiakkaan kyselyssä antamat tiedot. Tietoja voidaan hyödyntää Kymenlaakson Sähkön tuotteiden markkinointiin niille osallistujalle, jotka ovat ilmoittaneet verkkolomakkeella haluavansa tarjouksen tai uutiskirjeen. Kyselyn tietoja voidaan käyttää anonymisoituina myös asiakastutkimustarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Osallistuja voi halutessaan, missä vaiheessa vain, kieltää markkinoinnin ottamalla yhteyttä Kymenlaakson Sähköön tai uutiskirjeessä olevasta linkistä. Omat tietonsa voi myös pyytää poistamaan tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden ja toimintatapojen mukaisesti. Tietojen keräämisessä, tallentamisessa ja hyödyntämisessä noudatetaan yhtiön rekisteriselosteessa ja tietosuojaselosteessa kuvattuja periaatteita.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia kilpailun osanottajia kohtaan yleensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää ja arvoa. Palkintojen voittajat vapauttavat arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Kaikki arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.  

Rekisteriseloste

Tietosuoja-asiat