E-lasku arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt ja rekisteriseloste

Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä: Kymenlaakson Sähkö Oy, Yhdystie 7, 47200 Elimäki

Myöhemmin tekstissä järjestäjä.

Alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Arvontaan osallistuvat kaikki asiakkaamme, jotka tekevät e-laskusopimuksen Kymenlaakson Sähkön kanssa omassa verkkopankissaan ajalla 1.1.2018 - 28.2.2018.

Palkinnot, arvonnan suorittamistapa ja ajankohdat

Arvonnan palkintona on 3 kpl 100e arvoisia sähkölahjakortteja. Lahjakortti on voimassa 24kk ajan voittopäivästä. Sitä ei voi vaihtaa rahaksi. Lahjakortin saaja saa kortin summan arvosta sähköenergiaa Kymenlaakson Sähköltä valitsemallaan sähkösopimuksella. Lahjakortin summa lyhennetään asiakkaan sähkölaskuilta, kunnes summa on kokonaan käytetty. Lahjakortin käyttäminen edellyttää, että asiakkaalla on sopimus sähköenergian ostamisesta Kymenlaakson Sähkön kanssa. Lahjakortin voi hyödyntää vain sähköenergian osuuteen, ei sähkön siirtoon tai veroihin.

Arvonta suoritetaan 7.3.2018 asiakkaiden joukosta, jotka ovat vaihtaneet Kymenlaakson Sähkön sähkölaskunsa e-laskuksi omasta verkkopankistaan osallistumisaikana eli ajalla 1.1.2018 - 28.2.2018. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista. Kaikille kolmelle voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja samalla sovitaan palkinnon lunastamisesta.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja paikkakunta eri kanavissaan kuten asiakaslehdessä, nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, arvonnan järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin esteiden sattuessa. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintojen arpajaisverosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia kilpailun osanottajia kohtaan yleensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää ja arvoa. Palkintojen voittajat vapauttavat arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Kaikki arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.

Rekisteriseloste