Arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt ja rekisteriseloste

Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä: Kymenlaakson Sähkö Oy, Yhdystie 7, 47200 Elimäki

Myöhemmin tekstissä järjestäjä.

Alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Arvonnan osallistumisaika alkaa 29.1.2019 ja päättyy 30.5.2019.  Arvontaan osallistuvat kaikki osallistumisaikana kyselyyn vastanneet henkilöt.

Palkinnot, arvonnan suorittamistapa ja ajankohdat

Arvonnan palkintona on 300 euron arvoinen sähkölahjakortti. Lahjakortti on voimassa 24kk ajan voittopäivästä. Sitä ei voi vaihtaa rahaksi. Lahjakortin saaja saa kortin summan arvosta sähköenergiaa Kymenlaakson Sähköltä valitsemallaan sähkösopimuksella. Lahjakortin summa lyhennetään asiakkaan sähkölaskuilta, kunnes summa on kokonaan käytetty. Lahjakortin käyttäminen edellyttää, että asiakkaalla on tai tehdään kahden vuoden sisällä voitosta sopimus sähköenergian ostamisesta Kymenlaakson Sähkön kanssa. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja samalla sovitaan tarkemmin palkinnon lunastamisesta.

Arvonta suoritetaan 31.5.2019. Mukana arvonnassa ovat kaikki 1.2. - 30.5. kyselyyn vastanneet henkilöt. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja paikkakunta eri kanavissaan kuten asiakaslehdessä, nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, arvonnan järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin esteiden sattuessa. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintojen arpajaisverosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

Tietojen käyttö

Osallistumalla arvontaan ja hyväksymällä arvonnan säännöt osallistuja hyväksyy, että järjestäjä tallentaan asiakkaan kyselyssä antamat tiedot ja hyödyntää niitä tuotteidensa markkinointiin osallistujalle. Kilpailuun osallistuneille voidaan kohdistaa sähköpostimarkkinointia tai asiakkaan toivoessa tarjousta, myös puhelimitse tapahtuvaa markkinointia. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Osallistuja voi halutessaan, missä vaiheessa vain, kieltää markkinoinnin ottamalla yhteyttä Kymenlaakson Sähköön tai uutiskirjeessä olevasta linkistä. Omat tietonsa voi myös pyytää poistamaan tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden ja toimintatapojen mukaisesti. Tietojen keräämisessä, tallentamisessa ja hyödyntämisessä noudatetaan yhtiön rekisteriselosteessa ja tietosuojaselosteessa kuvattuja periaatteita.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia kilpailun osanottajia kohtaan yleensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää ja arvoa. Palkintojen voittajat vapauttavat arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Kaikki arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.  

Rekisteriseloste

Tietosuoja-asiat