Arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt 2017

Arvonnan säännöt ja rekisteriseloste

Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä: Kymenlaakson Sähkö Oy, Yhdystie 7, 47200 Elimäki

Myöhemmin tekstissä järjestäjä.

Alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua lähettämällä sähköisen postikortin ja täyttämällä yhteystietonsa arvontakuponkiin osoitteessa ksoy.fi/arkivirtaa aikavälillä 1.10.2017 - 31.12.2017. Osallistumisoikeutta ei ole järjestävän yrityksen työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään.

Palkinnot, arvonnan suorittamistapa ja ajankohdat

Arvonnan palkintona on maksuton sähköenergia yhden vuoden ajaksi (max. 10000 kWh asti). Esimerkiksi kerrostalokaksion tyypillinen energiankulutus on n. 2000 kWh vuodessa. Palkinto koskee ainoastaan sähköenergian osuutta. Siirtomaksut, sähköverot ja mahdolliset muut maksut sähkölaskulla veloitetaan normaalisti. Palkinnon lunastaminen edellyttää määräaikaista sähkösopimusta Kymenlaakson Sähkön kanssa. Palkinto on henkilökohtainen ja lunastettavissa vain voittajan oman talouden sähkölaskuun. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja samalla sovitaan palkinnon lunastamisesta.

Arvonta suoritetaan 4.1.2018. Mukana arvonnassa ovat kaikki viimeistään 31.12.2017 osoitteeseen ksoy.fi/arkivirtaa tulleet vastaukset. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista Internet-osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja paikkakunta eri kanavissaan kuten asiakaslehdessä, nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, arvonnan järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin esteiden sattuessa. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintojen arpajaisverosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia kilpailun osanottajia kohtaan yleensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää ja arvoa. Palkintojen voittajat vapauttavat arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Kaikki arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.  

Rekisteriseloste