Arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt 2016-2017

Arvonnan säännöt ja rekisteriseloste

Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä: Kymenlaakson Sähkö Oy, Yhdystie 7, 47200 Elimäki

Myöhemmin tekstissä järjestäjä.

Alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Arvontaan osallistuvat automaattisesti kaikki asiakkaat, jotka uusivat määräaikaisen sähkösopimuksen. Arvonta on voimassa toistaiseksi. Osallistumisoikeutta ei ole yrityksen työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään.

Palkinnot, arvonnan suorittamistapa ja ajankohdat

Arvonnan palkintona Viking Linen Helsinki-Tukholma risteilylahjakortteja 5 kpl/kk. Lahjakortit ovat voimassa

- Gabriella tai Mariella -aluksille

- Lauantai – torstai - lähdöille

- 2 – 4 henkilölle

- A-, B-, BL -hytti

Risteilylahjakortin arvo riippuu lähtöpäivästä ja hyttiluokasta. Suunnitellun matkapäivän hinnan voi tarkistaa Viking Linen nettisivuilta www.vikingline.fi/risteilyvaraukset tai puh. 0600 41 577 (1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.).

Lahjakortit (5kpl /kk) arvotaan joka kuukauden viimeinen päivä (tai seuraavan kuukauden alussa kuukauden viimeisen päivän sattuessa viikonloppuun) niiden asiakkaiden kesken, jotka ovat uusineet määräaikaisen sopimuksensa aiemman määräaikaisen sopimuksen viimeiseen voimassaolopäivään mennessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta aina henkilökohtaisesti. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista Internet-osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta, arvonnan järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin esteiden sattuessa. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintojen arpajaisverosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia kilpailun osanottajia kohtaan yleensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää ja arvoa. Palkintojen voittajat vapauttavat arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Kaikki arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.  

Rekisteriseloste