KSOY Oma aurinko -arvonnan 2020 säännöt

Arvonnan järjestäjä: Kymenlaakson Sähkö Oy, Yhdystie 7, 47200 Elimäki

Myöhemmin tekstissä järjestäjä.

Alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Arvonnan osallistumisaika alkaa 25.3.2020 ja päättyy 30.4.2020.  Arvontaan osallistuvat kaikki osallistumisaikana kilpailukysymykseen oikein vastanneet henkilöt. Arvontaan eivät ole osallistumiskelpoisia Kymenlaakson Sähkö Oy:n tai Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n henkilökunta tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Palkinnot, arvonnan suorittamistapa ja ajankohdat

Arvonnan palkintona on 2 lippua MOTO GP 2020, Finland -kilpailuun KymiRingillä su 12.7.2020. Jos palkinnon kohteena oleva tapahtuma peruuntuu kokonaan ennen arvontapäivää arvonnan järjestäjästä riippumattomista syistä, varaa arvonnan järjestäjä oikeuden korvata palkinto valitsemallaan palkinnolla. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.

Arvonta suoritetaan 5.5.2020 ja voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti arvontalomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon ja samalla sovitaan tarkemmin palkinnon toimittamisesta. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Osallistumalla arvontaan, osallistuja hyväksyy, että järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja paikkakunta eri kanavissaan kuten asiakaslehdessä, nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Mikäli emme tavoita voittajaa hänen ilmoittamastaan sähköpostiosoitteesta tai puhelinnumerosta 1 kk sisällä arvonnan päättymisestä, jää palkinto lunastamatta eikä korvaavia palkintoja anneta. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin esteiden sattuessa. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintojen arpajaisverosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

Tietojen käyttö

Osallistumalla arvontaan ja hyväksymällä arvonnan säännöt osallistuja hyväksyy, että järjestäjä tallentaa asiakkaan kyselyssä antamat tiedot ja hyödyntää niitä tuotteidensa markkinointiin osallistujalle. Kilpailuun osallistuneille voidaan kohdistaa sähköpostimarkkinointia tai asiakkaan toivoessa tarjousta, myös puhelimitse tapahtuvaa markkinointia. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Osallistuja voi halutessaan, missä vaiheessa vain, kieltää markkinoinnin ottamalla yhteyttä Kymenlaakson Sähköön tai uutiskirjeessä olevasta linkistä. Omat tietonsa voi myös pyytää poistamaan tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden ja toimintatapojen mukaisesti. Tietojen keräämisessä, tallentamisessa ja hyödyntämisessä noudatetaan yhtiön rekisteriselosteessa ja tietosuojaselosteessa kuvattuja periaatteita.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia kilpailun osanottajia kohtaan yleensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää ja arvoa. Palkintojen voittajat vapauttavat arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Kaikki arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.  

Rekisteriseloste

Tietosuoja-asiat