Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Sinäkin käytät sähköä ja olet osa Suomen sähkömarkkinaa. Suomessa on kaikkiaan 3,7 miljoonaa sähkönkäyttöpaikkaa. Sähkönkäyttöpaikka voi olla koti, urheilukenttä, jäätelökioski, teollisuuslaitos tai muu sähköä käyttävä paikka.

Kun sähkönkäyttäjä haluaa vaihtaa sähkönmyyjää ja sähkösopimusta, käynnistyy monimutkainen tiedonvaihtoketju. Tietojen vaihtaminen eri toimijoiden kesken on nykyisin hidasta, sillä asiakkaaseen, sähkönkäyttöpaikkaan ja mittaukseen liittyvää tietoa sijaitsee hajautetusti eri sähköyhtiöiden järjestelmissä.

Tätä tiedonvaihtoa selkeyttämään ja nopeuttamaan on kehitetty yhteinen järjestelmä – datahub. Järjestelmä nopeuttaa, yksinkertaistaa, parantaa ja tehostaa kaikkien osapuolten toimintaa, kun erilaiset sähkön käyttöön liittyvät ydintiedot sijaitsevat vain yhdessä paikassa. Keskitetyn ratkaisun etuna on myös se, että tiedot ovat yhdenvertaisesti ja samanaikaisesti kaikkien osapuolten saatavilla.

Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, datahubin, kautta tietoja tulee käyttämään noin sata sähkönmyyjää ja yli 80 sähkönsiirrosta vastaavaa jakeluverkkoyhtiötä. Tietojen keskittäminen yhteen paikkaan parantaa myös kaikkien sähkönkäyttäjien saamaa palvelua.

Datahub ei aiheuta toimenpiteitä sähköasiakkaille

Kun suomalainen sähkön loppuasiakas vuonna 2022 vaihtaa sähkönmyyjää vaikkapa muuton vuoksi, kaikki tarvittava tieto sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön välillä siirtyy datahubin kautta. Datahubia käyttävät vain sähkönmyyjät ja verkkopalvelusta vastaavat verkkoyhtiöt, asiakkaalle tiedonvaihto ei aiheuta toimenpiteitä. Datahubin käyttöönoton jälkeen sähkönkäyttäjä voi katsoa omat, järjestelmään tallennetut tietonsa asiakaspalveluportaalin kautta. Palvelussa näytetään omat asiakas- ja sopimustiedot.

Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat erityisen tärkeässä roolissa järjestelmää kehittäessä. Henkilötiedot ja sähkönkäyttöpaikan tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti eri osapuolten välillä. Tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tiedon saa vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon. Kaikki järjestelmään kirjatut tiedot ovat jäljitettävissä.

Suomen datahub-järjestelmä otetaan käyttöön helmikuun lopussa 2022.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki