Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Usein kysyttyä laskutuksesta

E-lasku on helppo ja ympäristöystävällinen tapa hoitaa myös sähkölaskut. E-laskupalvelussa laskut tulevat suoraan verkkopankkiisi. Maksaessasi sinun tarvitsee vain tarkistaa ja hyväksyä lasku. E-laskun saat käyttöösi tekemällä omassa verkkopankissasi e-laskusopimuksen. Tee siellä e-laskuilmoitus myös sähkölaskustasi, niin myös sähkölaskut alkavat tulla sähköisinä suoraan verkkopankkiisi. Pankkien tarjoamissa e-laskupalveluissa on eroja. Kysy vielä tarkemmin omasta verkkopankistasi, mitä palveluita heillä on käytössä.

Sähköverkkopalveluiden ylläpitämisessä on suurin osa kustannuksia, jotka eivät riipu asiakkaiden sähkönkäytön määrästä. Verkkopalveluyhtiön on huolehdittava, että asiakas saa sähköä aina halutessaan käyttöönsä. Verkko on pidettävä kunnossa, vaikka sähköä ei joskus käytettäisi ollenkaan.

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hänen käyttöpaikkansa on ollut ilman sähköjä yhtäjaksoisesti vähintään 12 tuntia. Vakiokorvauksen suuruus riippuu verkkopalvelumaksusta ja keskeytyksen pituudesta. Asiakkaalle maksettavan korvauksen suuruus kalenterivuoden kuluessa on enintään 1 000 euroa. Korvaus nousee asteittain siten, että se on 1.1.2016 alkaen enintään 1 500 euroa ja 1.1.2018 alkaen enintään 2 000 euroa.

Sähkön perusmaksu pitää laskuttaa päivän tarkkuudella, vaikka hintamme esitetään yleisesti käytössä olevana kuukausihintana. Perusmaksu on kuitenkin yhtä suuri jokaiselta päivältä, riippumatta kuukauden pituudesta.

Jotta laskutushinta laskutusyksikköä eli päivää kohti olisi sama, lasketaan perusmaksu kaavalla C * 12/365 , jossa  C on kuukausihinta x laskutusjakson vuorokausien lukumäärä. Perusmaksun vuosihinta, jolla sähkökustannukset yleisesti esitetään on näin 12 * x €/kk. Hinnaston kuukausihinta on normaalivuoden keskimääräinen kuukauden pituus eli 365/12 = 30,416… vuorokautta eli hintakuukausi.

Esim. sopimuksessa KSOY Perus Yleissähkö 3 x 25 A perusmaksu lasketaan näin: Yksi päivä maksaa: 3,03 €/kk * 12 kk / 365 vrk =0,0996164 €, joka kerrotaan laskutettavien päivien määrällä ja pyöristetään laskulla sentin tarkkuuteen. Vuodessa perusmaksut ovat yhteensä 36,36 €, joten kuukausihinnaksi tulee 3,03 €.

Kesäaikasiirtymisiä ei huomioida vuorokausihintojen laskennassa.

Aikaisemmin mittarinlukija tai asiakas luki sähkömittarin lukematiedot kerran vuodessa. Mittarinlukemat ilmoitettiin laskulla, koska muuta tietoa ei ollut saatavilla. Etäluettavien mittareiden myötä sähkömittari mittaa asiakkaan sähkön käyttöä ja lähettää tiedot meille tunneittain. Näihin tuntitietoihin asiakas pääsee tutustumaan ja tutkimaan Online-asioinnissa. Sähkölaskua on tältä osin myös selkeytetty eli mittarinlukemien sijaan näytämme käytetyn sähkön määrän. Tämä on jalostettua tietoa suoraan näistä mittarinlukemista.

Sähkön käyttötietojen seuraaminen on huomattavasti helpompaa kuin mittarinlukemien tarkastelu. Asiakkaan on helpompi vertailla omia käyttötietojaan ja näin mahdollisesti muuttaa sähkönkäyttö tottumuksiaan. Käyttötiedoista asiakas näkee suoraan, paljonko hänen taloudessaan sähköä kuluu. Tämä myös mahdollisesti kannustaa energiansäästöön.

Suoramaksu on palvelu, joka korvasi päättyvän suoraveloituksen niille asiakkaille, jotka eivät käytä verkkopalvelua.

Suoramaksu muistuttaa suoraveloitusta. Toimitamme sinulle laskun tiedot hyvissä ajoin ennen eräpäivää ja lähetämme samanaikaisesti laskun maksutiedot suoraan pankkiisi. Saamallasi laskulla on tieto siitä, että pankkisi maksaa sen tililtäsi automaattisesti eräpäivänä.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki